FUNdament logo
FUNdament Home

Werkwijze


WerkwijzeDe eerste contacten zijn meestal telefonisch of per e-mail. Wij streven ernaar om zo spoedig mogelijk daarop een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek maken we kennis met de ouder(s) en proberen wij gezamenlijk een helder beeld te krijgen van de hulpvragen. Het is van belang om zoveel mogelijk informatie te krijgen: zijn er al eerder acties ondernomen, hoe gaat uw kind om met extra hulp, welke extra zorg krijgt uw kind op school, zijn er andere hulpverleners met uw kind aan het werk?

Ook vragen we u toestemming om contact op te mogen nemen met de intern begeleider en leerkracht(-en) van de school.

Tijdens de eerste sessie met de leerling bespreken we het doel en de inhoud van de behandelingen. Afhankelijk van de hulpvraag vindt tijdens de eerste of tweede sessie een didactisch onderzoek plaats. Zo kunnen we het hoogste instructieniveau bepalen en kennen we de beginsituatie, wat van belang is om de vorderingen objectief te volgen.

Het opstellen van een behandelplan is de volgende stap. Hierin beschrijven we de beginsituatie van uw kind. Dit behandelplan bevat de doelen voor de komende periode en het volgende evaluatiemoment. Elk plan is maatwerk. De cyclus is echter gelijk: na de intake volgen 6 tot 12 behandelingen, gevolgd door toetsing en evaluatie om vervolgens de nieuwe doelen vast te leggen.

De begeleiding vindt meestal wekelijks plaats gedurende 45 lesgebonden minuten. Tijdens deze individuele behandeling krijgt de leerling instructie en wordt er met nieuwe lesstof geoefend. Ook wordt voorgaande lesstof herhaald. We hanteren verschillende werkvormen om het voor het kind aantrekkelijk te houden. De behandeling wordt afgesloten met een kort spel, meestal aan de leerstof gerelateerd.
Voor een effectieve behandeling kan het zijn dat u samen met uw kind, ongeveer vijf keer per week, een kwartier aan het huiswerk vanuit de behandeling werkt.

Na een aantal weken hebben wij met u (en uw kind) een evaluatie. Wij toetsen om de vorderingen van uw kind vast te stellen en vervolgens bespreken wij met u en uw kind of de gestelde doelen zijn behaald. Naast de toetsing is observatie van de werkhouding en de motivatie van uw kind een belangrijk onderdeel van de tussen- en eindevaluatie.

De behandelingen vinden plaats in de praktijk aan huis in Wassenaar of Lisse. Tevens is het mogelijk om behandelingen op locatie aan te bieden mits de ruimte aan de richtlijnen/voorwaarden voldoen.