FUNdament logo
FUNdament Home

Visie


Ieder kind een stevige basis en met plezier naar school… Het lijkt zo gewoon, maar wanneer een kind niet goed kan meekomen met de groep, is er van plezier vaak geen sprake. Het vertrouwen en geloof in zichzelf verdwijnen en er ontstaan regelmatig meer problemen, bijvoorbeeld op het gebied van gedrag, concentratie of slecht slapen. Wij willen graag kinderen helpen om juist het zelfvertrouwen weer terug te vinden.

Een veilige leeromgeving is van groot belang, net als de vertrouwensband tussen de behandelaar en kind. Wanneer uw kind zich prettig voelt durft het zich open te stellen voor nieuwe inzichten met betrekking tot het leren en handelen. Door een positieve benadering en het laten opdoen van succeservaringen creëren wij deze veilige leeromgeving.

Ieder kind een stevige basis, dat is onze inzet!

Met  een goede ondersteuning brengen we de FUN in het leren terug. FUN in leren? Ja, dat is nodig! Wij vinden het belangrijk dat uw kind met plezier naar school gaat. Wij bieden daarom een gevarieerd programma aan, waarin wij uitgaan van de belangstelling en de belevingswereld van uw kind.