FUNdament logo
FUNdament Home

Tarieven

 

Intake

 
Voorafgaand aan de begeleiding vindt een intakegesprek plaats met de ouders of verzorgers van het kind. Geen kosten

Diagnostiek (onderzoek en verslag)

 
Voor het maken van een handelingsplan is het van belang te weten wat uw kind wel en/of niet beheerst. Daarom wordt een diagnostisch onderzoek gedaan. Wij nemen toetsen af en observeren daarbij de werkhouding van het kind. De uitslagen worden verwerkt in een verslag. We plannen afhankelijk van het leergebied hier één of twee behandelsessies voor in. €175,-

Individuele begeleiding

 
Een sessie van 60 minuten bestaat uit 45 minuten directe begeleiding. De overige 15 minuten gebruiken wij voor indirecte zorg, te weten de voorbereiding, de verslaglegging van toetsen en het vast leggen van op- en aanmerkingen. €55,-

Evaluatie

 
Na iedere begeleidingsperiode van 6 tot 12 weken wordt een evaluatie gehouden. Hierin bespreken we de vorderingen met de ouders/verzorgers. €55,-

 

Onze tarieven zijn conform de richtlijnen van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT).
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd, anders zijn wij genoodzaakt om de kosten in rekening te brengen.