FUNdament logo
FUNdament Home

Home


U zoekt hulp bij het lezen en spellen voor uw zoon in groep 5?
Uw dochter heeft het plezier in lezen verloren?

Wij ondersteunen graag kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar. Naast kennisoverdracht willen wij ook de Fun in het leren stimuleren door het opdoen van succeservaringen.

Ons motto: ieder kind een stevige basis.

Soms verloopt het leren traag en stagneert het leerproces. Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Het is onze missie deze belemmeringen op te sporen en uw kind te ondersteunen in het verkrijgen van meer zelfvertrouwen. Tegelijkertijd streven we er naar uw kind zo dicht mogelijk bij het groepsniveau te brengen.

Fundament beschikt over aantrekkelijk materiaal, van boeken tot spelletjes. Steunkaarten worden ingezet daar waar het wenselijk/nodig is. Ook geven we de kinderen tips over het gebruik van zinvolle websites.

Fundament is een team van specialisten op het gebied van rekenen, taal-, lees- en spellingbegeleiding. De kern wordt gevormd door Ellen Komen en Ellen Fekkes, twee gediplomeerde taal-/dyslexiespecialisten. Wij zijn beiden Master SEN (Special Educational Needs) en hebben ruime ervaring in het reguliere- en speciaal basisonderwijs. Gedurende vier jaar hebben wij voor OnderwijsAdvies kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie behandeld (ONL behandelingen). Dit alles heeft geleid tot een bundeling van onze krachten en de oprichting van Fundament. Ook maakt een GZ-psycholoog/ Orthopedagoog-Generalist deel uit van ons team. Zij kan indien dit wenselijk is een uitgebreider onderzoek doen en eventueel doorverwijzen.